Wijzigingswet financiële markten 2017 en 2018 liggen ter consultatie

Afgelopen maand heeft het Ministerie van Financiën de Wijzigingswet financiële markten van 2017 en 2018 ter consultatie aangeboden aan de markt. In dit artikel lichten wij twee onderdelen toe die voor u als financieel dienstverlener relevant zijn, namelijk:

  • Betaling advieskosten vanaf een beleggingsrekening
  • Gebruik van het DUO-systeem door AFM voor controle vakbekwaamheid

Betaling advieskosten vanaf een beleggingsrekening
Op dit moment biedt een aantal beleggingsondernemingen financieel dienstverleners nog de mogelijkheid om de advieskosten, die de klant aan hen moet voldoen, te laten betalen vanaf de door de beleggingsonderneming beheerde beleggingsrekening van de klant. De klant maakt dan een totaalbedrag over naar zijn beleggingsrekening waarvan zowel de advieskosten als de aankoop van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling worden betaald.

De mogelijkheid voor financieel dienstverleners die vallen onder het nationaal regime om advieskosten in de vorm van provisie te laten incasseren via een beleggingsrekening kan echter leiden tot ongewenste sturing van het advies van deze financieel dienstverleners. Immers, een financieel dienstverlener zou eerder kunnen kiezen voor de beleggingsdienstverlening van een beleggingsonderneming die de mogelijkheid van betaling vanaf een beleggingsrekening faciliteert dan voor het afsluiten van een verzekering met een vermogensopbouwdeel of een bankspaarproduct.

Ter voorkoming van ongewenste sturing en mogelijk hogere kosten voor de beleggingsdienstverlening heeft de minister in de Wijzigingswet financiële markten 2017 in artikel 86c, vierde lid, expliciet de regel opgenomen “met dien verstande dat onder provisies die rechtstreeks worden verschaft niet valt het verschaffen van provisies vanuit een beleggersrekening”.

Kortom, het zal vanaf juli 2017 niet meer mogelijk zijn om de betaling van de beleggingsdienstverlening te onttrekken van de beleggingsrekening van de klant.

Gebruik van het DUO-systeem door AFM voor controle vakbekwaamheid
In de Wijzigingswet financiële markten 2018 heeft de AFM het voorstel opgenomen om in het DUO-systeem de vakbekwaamheid van een financieel dienstverlener te kunnen controleren.

Het controleren van de vakbekwaamheid van één financieel dienstverlener kost de AFM op dit moment ongeveer 15 tot 20 uur. Door gebruik te maken van de informatie die is opgenomen in het informatiesysteem van het DUO kan dit proces in specifieke gevallen efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Dit systeem bevat gegevens met betrekking tot de vakbekwaamheid van werknemers en andere natuurlijke personen en de door hen behaalde beroepskwalificaties, erkende beroepskwalificaties of afgelegde examens.

Voor zo’n 4000 kantoren waar de vergunninghouder ook de enige adviseur is kan de AFM op basis van het bij hen bekende BSN een informatieverzoek indienen bij het DUO. Op basis van de vergunning weet de AFM in welke producten de adviseur (en vergunninghouder) mag adviseren en kan ze via uitvraag uit het informatiesysteem controleren of de adviseur over de benodigde en geldige Wft-diploma’s beschikt.

Bij ondernemingen waar meer adviseurs werkzaam zijn is het niet mogelijk voor de AFM om toezicht te houden op de naleving van de vakbekwaamheidseisen door middel van enkel een informatieverzoek gericht aan DUO. Dit komt omdat de AFM enerzijds niet beschikt over het BSN van adviseurs die geen beleidsbepaler zijn en anderzijds omdat in het informatiesysteem niet is opgenomen waar een adviseur werkzaam is. Bij deze ondernemingen zal de AFM nog altijd een individuele uitvraag moeten blijven doen bij de betreffende financiële onderneming.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over de invulling van Wft Compliance binnen uw onderneming, neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.
 

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl