Inwerkingtreding nieuwe Europese hypothekenrichtlijn

De Europese hypothekenrichtlijn (MCD) is op 14 juli 2016 officieel in werking getreden. Hoewel we u eerder dit jaar al uitgebreid hebben geïnformeerd over de wijzigingen die de MCD met zich meebrengt, zetten we onderstaand nog een keer de belangrijkste zaken voor u als financieel dienstverlener op een rij.

  • ESIS
  • Vakbekwaamheid
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Europees paspoort
  • Berekening kosten boeterente, rentemiddeling en vervroegd aflossen

ESIS
De meeste aanbieders hebben de nieuwe werkwijze vanuit MCD al in het voorjaar doorgevoerd, maar vanaf heden is het officieel verplicht om het European Standardised Information Sheet (ESIS) te verstrekken aan iedere klant. Het ESIS is een gepersonaliseerd informatiedocument dat door de (hypotheek)aanbieder of u als financieel dienstverlener aan de consument moet worden verstrekt. De vorm en inhoud van het document zijn bij wet voorgeschreven en daar mag dan ook niet van afgeweken worden. Belangrijk is dat de klant het ESIS document ruim voordat hij gebonden is aan de overeenkomst in zijn bezit moet hebben. Ook moet hij de tijd hebben gehad om verschillende producten te vergelijken en te beoordelen.

Vakbekwaamheid
In het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel dat op 1 januari 2014 in werking is getreden is bepaald dat iedere adviseur zelfstandig zijn diploma’s moet hebben op die onderdelen waarop hij of zij adviseert. De MCD doet hier nu nog een kleine toevoeging op voor feitelijk leidinggevenden. Er is géén sprake van een diplomaplicht voor deze feitelijk leidinggevenden (behalve wanneer zij zich ook rechtstreeks bezig houden met adviseren). Ze moeten echter wel hun kennis op het gebied van hypotheken actueel houden. De vereisten die gesteld worden in de modules Wft Basis en Wft Hypothecair krediet corresponderen met de eisen van de richtlijn. Dit betekent dat feitelijk leidinggevenden de stof uit deze twee modules tot zich moeten nemen en actueel moeten houden middels het systeem van Permanent Vakbekwaam.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Aanvullend op de huidige wettelijke verplichtingen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor uw bemiddelingsactiviteiten op gebied van (her)verzekeringen en advisering in het kader van Mifid Nationaal Regime, gelden er nu ook verplichtingen voor bemiddeling in hypothecair krediet. De richtlijn verplicht u als financieel dienstverlener een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. De minimale verzekerde bedragen zijn € 460.000 per gebeurtenis en € 750.000 per kalenderjaar voor alle claims gezamenlijk. Overigens zien wij dat de meeste financieel dienstverleners dit risico reeds hebben verzekerd, maar u doet er toch verstandig aan om uw polis hierop te controleren en indien nodig aan te passen.

Europees paspoort
De inwerkingtreding van de MCD biedt u als financieel dienstverlener de mogelijkheid om een Europees paspoort voor het bemiddelen in hypothecair krediet aan te vragen. Met een Europees paspoort bent u bevoegd om ook buiten Nederland te bemiddelen in hypothecair krediet. Denk bijvoorbeeld aan relaties van uw kantoor die over de grens in België en Duitsland wonen waarvoor u bemiddelt bij een hypotheek. De voorwaarde om een Europees paspoort aan te vragen, is dat u beschikt over een AFM-vergunning voor het bemiddelen in hypothecair krediet. U kunt het Europees paspoort aanvragen via het digitaal loket van de AFM.

Berekening kosten boeterente, rentemiddeling en vervroegd aflossen
In de MCD is het recht op vervroegde aflossing opgenomen. De aanbieder van hypothecair krediet mag, evenals nu, voor vervroegde aflossingen een vergoeding vragen. Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft door de vervroegde aflossing en kan door middel van de netto contante waarde methode bepaald worden. Dat geldt ook bij oversluiten en rentemiddeling. De berekeningswijze van deze vergoeding moet aan de consument worden medegedeeld, zodat de berekening voldoende transparant is. Ook moeten daarin voorkomende variabelen voor de consument controleerbaar zijn. De AFM kan nadere regels opstellen met betrekking tot de berekening van de vergoeding. In de MCD is wettelijk bepaald dat deze nieuwe regels gelden voor de nieuwe hypotheken afgesloten na inwerkingtreding van de richtlijn. De AFM heeft de afgelopen maand echter gecommuniceerd dat de regels door aanbieders ook toegepast moeten worden op reeds bestaande hypotheken.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over de invulling van Wft Compliance binnen uw onderneming, neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl