Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument. Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen?

In de dagelijkse praktijk merken we dat kantoren heel wisselend met deze documenten omgaan:

  • Er zijn kantoren die alleen een standaard DVD gebruiken en geen Dienstenwijzer.
  • Er zijn kantoren die het standaard DVD integreren in een eigen Dienstenwijzer.
  • Er zijn kantoren die het standaard DVD gebruiken en daarnaast nog een gecombineerd document van Dienstenwijzer en Dienstverleningdocument zoals dat tot 2013 veel werd gebruikt.

Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen als financieel dienstverlener?

Standaard DVD
Het dienstverleningsdocument (DVD) is een standaarddocument dat u kunt opmaken met de DVD-generator in het Digitaal Loket van de AFM. U moet het document voorafgaand aan de dienstverlening aan consumenten verstrekken. Dit is het geval bij advies of bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen, bijvoorbeeld bij hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes of AOV’s.

Hoe het DVD eruit moet zien en welke inhoud het document heeft is wettelijk vastgelegd in de Nrgfo. Derhalve is het ook niet toegestaan om onderdelen eruit aan te passen, het document om te zetten in een eigen lettertype of er uw eigen logo aan toe te voegen. De output van het standaard DVD uit de DVD-generator is de verplichte vorm en mag wettelijk gezien niet worden aangepast.

Daarnaast bent u verplicht om het standaard DVD op een goed vindbare plaats op de website van uw kantoor op te nemen.

Dienstenwijzer
De Dienstenwijzer is geen wettelijk voorgeschreven document en daarom vormvrij. Toch bestaat er wel een wettelijke basis in artikel 57 Bgfo. In dit artikel wordt namelijk bepaalt dat u als financieel dienstverlener voor het sluiten van een overeenkomst met een consument bepaalde informatie over uw kantoor moet verstrekken. Het gaat hierbij onder meer om de statutaire naam en adresgegevens, de aard van de dienstverlening, de interne klachtenprocedure en geschillenregeling en de inschrijving in register van de toezichthouder.

Veel financieel dienstverleners doen dit middels een apart document, namelijk de Dienstenwijzer, maar u mag deze gegevens ook verwerken in een bedrijfsbrochure samen met andere informatie over uw kantoor en uw dienstverlening.

Voor de Dienstenwijzer geldt niet de verplichting om deze op de website van uw kantoor op te nemen, maar wij adviseren u in het kader van transparante dienstverlening om dit wel te doen.

Ons advies
Wij adviseren u om deze documenten te gebruiken als zelfstandige elementen in uw dienstverlening.

Vermeld in de Dienstenwijzer alleen de informatie die u op grond van artikel 57 Bgfo moet vermelden, of neem deze informatie op in uw bedrijfsbrochure. Maar neem in deze documenten geen informatie op over de tarieven van uw dienstverlening, werkzaamheden die u verricht bij advies en bemiddelen of nazorg. Deze elementen zijn namelijk de verplichte elementen in het standaard DVD. Door deze elementen in beide documenten op te nemen kan er discrepantie ontstaan en dit kan weer tot problemen leiden, omdat u verschillende zaken communiceert over uw dienstverlening.

Wilt u persé beide documenten samenvoegen, maak dan één PDF-bestand van uw Dienstenwijzer en standaard DVD’s. Ga in ieder geval nooit de standaard DVD’s integreren in uw Dienstenwijzer of aanpassen.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl