Dit is er per 1-1-2020 verandert in de Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kan gezien worden als een belangrijke aanvulling op de Wet werk en zekerheid. In de afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband. Omdat de regering dit een onwenselijke ontwikkeling vindt is de Wab geïntroduceerd. De nieuwe regels maken het voor u als werkgever aantrekkelijker om personeel in vaste dienst te nemen. Hieronder in het kort de wijzigingen.

Ketenregeling
De ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Een werknemer met een tijdelijk dienstverband krijgt hierdoor pas na drie jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vaste arbeidsovereenkomst. Uiteraard mag u een werknemer ook eerder een vast contract aanbieden.

Transitievergoeding
Door de Wab heeft een werknemer voortaan vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Voor ieder gewerkt jaar heeft de werknemer recht op een derde maandsalaris als transitievergoeding. Dit is ongeacht de leeftijd van de werknemer.

Cumulatiegrond
Door de komst van de Wab is het voortaan mogelijk om een aantal ontslagredenen te combineren. Omstandigheden die betrekking hebben op bedrijfseconomische reden, langdurige arbeidsongeschiktheid of werkweigering op basis van gewetensbezwaren kunnen niet worden gecombineerd. Als u als werkgever de rechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op basis van de cumulatiegrond te ontbinden dan kan deze een extra vergoeding toekennen. De hoogte van deze extra vergoeding bedraagt maximaal de halve transitievergoeding.

Oproepkrachten
Als werkgever bent u verplicht om een oproepkracht (nul-urencontract of min-maxcontract) na een periode van twaalf maanden een contract aan te bieden van het gemiddelde aantal uren dat is gewerkt over de afgelopen twaalf maanden. Dit moet u jaarlijks herhalen en iedere keer het aantal uren aanpassen aan het gemiddelde aantal uren van de afgelopen twaalf maanden. Heeft u op dit moment oproepkrachten in dienst die al minimaal twaalf maanden in dienst zijn, dan moet u uiterlijk 1 februari 2020 zo’n aanbod doen.

Verder geldt voor oproepkrachten voortaan dat u als werkgever de werknemer minimaal vier dagen van tevoren moet oproepen (bij CAO kan hiervan worden afgeweken waarbij een minimale oproeptermijn een dag is). Als u niet tijdig oproept, dan mag de oproepkracht de oproep weigeren. Als de werkgever de oproep binnen de oproeptermijn intrekt, dan kan de oproepkracht toch aanspraak maken op het loon over de opgeroepen uren.

Payrolling
Payrollbedrijven kunnen door de nieuwe Wab geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op de dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij u in dienst zijn.

WW-premie
U gaat als werkgever een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel of tijdelijk contract.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl