AFM focust op Wwft beleid in marktmonitor

Wellicht heeft u van de AFM alweer het verzoek ontvangen om de marktmonitor in te vullen. Heeft u deze nog niet ontvangen dan behoort u niet tot de eerste groep en ontvangt u de uitnodiging op 9 of 16 maart aanstaande.

Een groot deel van de marktmonitor gaat over het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij geeft de AFM dat u een beleid moet hebben waarin de volgenden onderwerpen terugkomen: cliëntacceptatie, risicoprofiel van uw klant en uw onderneming, klant review, melden van ongebruikelijke transacties en behandeling en vastlegging van integriteitsincidenten.

Dit is het tweede jaar op rij dat de AFM hier vragen over stelt aan financieel dienstverleners. Dit om kantoren bewust te maken van de verplichtingen die ze hebben op gebied van de Wwft. Na de bewustwordingsfase zal de AFM hierop ook gaan controleren en handhaven. Het is dus belangrijk dat u dit, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, op een adequate wijze borgt binnen uw kantoor.

Wat moet u geregeld hebben binnen uw kantoor?
Ten eerste moet u het beleid en uw werkproces goed hebben beschreven. Hierin moeten onder andere de volgende onderwerpen terugkomen:

  • Wanneer is het proces van toepassing
  • Hoe voert u het cliëntonderzoek uit
  • Hoe identificeert u uw klanten en de UBO’s van zakelijke relaties
  • Hoe gaat u om met periodieke review van het cliëntonderzoek
  • Hoe gaat u om met ongebruikelijke transacties

Daarnaast moet u een risicoanalyse opstellen voor uw onderneming, zodat u het risico binnen uw onderneming kunt bepalen.

Vervolgens moet u een risicoanalyse opstellen voor uw klanten om het risico van de klant te bepalen. Daarbij zijn met name de subjectieve factoren van belang. Enkele voorbeelden van subjectieve factoren zijn:

  • De klant is bereidt een vergoeding te betalen voor de diensten van ons kantoor die substantieel hoger is dan onze gebruikelijke tarieven.
  • Er is geen duidelijke relatie tussen de verzekeringnemer cq. verzekerde en begunstigde van de levensverzekering.
  • Een relatie tussen de klant en een andere financieel dienstverlener blijkt geweigerd of beëindigd te zijn, zonder dat daarvoor een acceptabele verklaring kan worden gegeven.

Stel van alle zakelijke relaties de UBO’s vast middels een UBO verklaring en herhaal dat periodiek.

Beschikt u nog niet over een actueel Wwft beleid dat voldoet aan de 4e antiwasregeling, dan kan Ophrys u hierbij helpen. In de webshop hebben wij een basisset beschikbaar, waarbij wij ervoor zorgdragen dat deze aansluit bij uw AFM-vergunning. Daarmee heeft u het proces en beleid vastgelegd voor uw kantoor. Heeft u behoefte aan maatwerkondersteuning, neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl