Voorkom fraude met een kopie identiteitsbewijs

Als financieel dienstverlener heeft u nog steeds voor veel facetten van uw dienstverlening een kopie identiteitsbewijs nodig van uw klant. Denk bijvoorbeeld aan het bemiddelen bij een hypotheek of het aanvragen van een hypotheek. Daarentegen gaat de klant juist steeds bewuster om met het verstrekken van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Reden hiervan is dat er steeds vaker identiteitsfraude wordt gepleegd met persoonlijke gegevens.

Graag willen wij u een aantal tips geven waarmee:

  • U kunt voldoen aan de aan u gestelde eisen om een kopie identiteitsbewijs van uw klant in het klantdossier te hebben of te kunnen doorsturen naar de aanbieder.
  • Uw klant met een veilig gevoel een kopie van het identiteitsbewijs aan u verstrekt.

Zorg ervoor dat het kopie identiteitsbewijs onbruikbaar is voor anderen
Laat de klant op het kopie van zijn identiteitsbewijs schrijven:

  • dat het een kopie is.
  • voor wie of welk product de kopie is.
  • de datum waarop u de kopie afgeeft.
  • streep het burgerservicenummer door in het document. Ook in de strook nummers onderaan. Uitzondering hierop is als een organisatie het BSN nodig heeft voor uitvoering van haar werkzaamheden.  

Wie mogen er een volledige kopie van het identiteitsbewijs maken?
Organisaties die het BSN gebruiken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden mogen een volledige kopie van het identiteitsbewijs maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor overheidsorganisaties, werkgevers, banken of zorgverleners zoals de huisarts en zorgverzekeraar. Voor deze organisaties moet het BSN dus wel zichtbaar blijven op de kopie van het identiteitsbewijs.

Het gevaar van een foto van het identiteitsbewijs met smartphone of tablet
We merken dat tegenwoordig veel klanten, maar ook adviseurs, een kopie identiteitsbewijs maken door middel van het fotograferen met een smartphone of tablet. Hier schuilt natuurlijk een wezenlijk gevaar in. De foto’s blijven op de smartphone of tablet staan en worden vaak niet of pas veel later verwijderd. Indien de smartphone of tablet wordt gestolen of verloren raakt is de kans dus groot dat de foto van het identiteitsbewijs in verkeerde handen valt. Als dit gebeurt met de smartphone of tablet van uw adviseurs heeft u bovendien ook nog te maken met een datalek welke u moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gelukkig heeft Rijksoverheid een app ontwikkeld waarmee de klant of de adviseur een veilige kopie van zijn of haar identiteitsbewijs kan maken.

KopieID Rijksoverheid
Met de KopieID app kan de klant of uw adviseur een veilige kopie van een identiteitsbewijs maken doordat er een watermerk in de kopie komt met daarin het doel en de datum van de kopie. Tevens biedt de app de mogelijkheid om het BSN-nummer onzichtbaar te maken. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack, dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen. Na het maken van de kopie kan deze worden verzonden via Whatsapp, een SMS-bericht of email. Er blijft geen foto achter op de smartphone of tablet.

Eenieder kan de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wilt u weten hoe de KopieID app werkt? Bekijk dan deze video. Dit videobestand is ook beschikbaar op de website van Rijksoverheid zodat u het op uw eigen website kunt plaatsen.

Door gebruik te maken van de app of een zorgvuldig gemaakte kopie van het identiteitsbewijs van uw klant borgt u de privacy van uw klantgegevens en verkleint u samen met de klant het risico op identiteitsfraude bij een mogelijk datalek.

Heeft u vragen over compliance- of privacy aangelegenheden neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier. Ophrys helpt u graag verder. 

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl