Introductie vergelijkingskaart uitgesteld

Per 1 januari aanstaande zou het standaard DVD vervangen worden door de Vergelijkingskaart.

De reden van het uitstel is dat de invulling van de Vergelijkingskaart wordt vastgelegd in de Nrgfo (Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen). De consultatie daarvan is op 9 november jl. gesloten. Om de AFM voldoende tijd te geven om de ontvangen reacties goed te kunnen beoordelen en verwerken, heeft het Ministerie van Financiën besloten om de introductie uit te stellen. Op dit moment wordt door de AFM gesproken over een verwachte introductie per 1 april aanstaande.

Reacties op de consultatie van de Nrgfo hebben vooral betrekking op de teksten voor nazorg en de norm voor onafhankelijk advies

Nazorg
In het huidige voorbeeld van de Vergelijkingskaart dat is geconsulteerd is de tekst voor wat betreft nazorg voor meerdere uitleg vatbaar en biedt geen ruimte aan u als financieel dienstverlener om daar een nadere toelichting op te geven. Het is uitermate belangrijk dat de tekst in de Vergelijkingskaart aansluit bij de verplichtingen vanuit de wettelijke zorgplicht vanuit de Wft en dat daarnaast aangegeven kan worden welke aanvullende dienstverlening u als financieel dienstverlener kunt en wilt bieden.

Onafhankelijk advies
In de consultatie heeft de AFM per onderdeel aangegeven welke producten en hoeveel aanbieders moeten worden vergeleken. Belangrijk is dat de AFM daarin wel kijkt naar het aantal aanbieders die producten binnen de categorie aanbieden. Met name voor de productcategorieën individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, betalingsbeschermers, uitvaart en vermogensopbouwproducten verwachten wij dat een behoorlijk aantal financieel dienstverleners niet kan voldoen aan de huidige vereisten van onafhankelijk advies.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl