Invoering Richtlijn Hypotheken - Deel 4

Op 21 maart 2016 zou de nieuwe Richtlijn Hypotheken worden ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn is primair bedoeld voor hypotheken voor woningen van de consument. Deze richtlijn heeft twee belangrijke doelstellingen.

 • Bevorderen van een goed functionerende interne markt voor kredietovereenkomsten. Aanbieders moeten hypotheken kunnen aanbieden in elke lidstaat, en consumenten moeten een hypotheek kunnen afsluiten bij aanbieders uit elke lidstaat.
 • Het ontwikkelen van een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming. Dit is extra belangrijk indien aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en consumenten uit verschillende lidstaten met elkaar een relatie aangaan.

De afgelopen weken hebben we reeds diverse elementen behandeld uit de Richtlijn Hypotheken die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn. In dit vierde, en laatste deel:

 • Het ESIS-formulier

Ondanks het feit dat de invoering van de wetgeving officieel nog op zich laat wachten en naar verwachting pas in de zomer van 2016 een feit is, gaan de geldverstrekkers de komende weken toch over tot invoering van onder andere het ESIS-formulier.


Gestandaardiseerde informatie
Het ESIS-formulier is een gestandaardiseerd informatieblad waarvan het format tot in detail is voorgeschreven in Europese wetgeving. Binnen de nationale wetgeving mag hier niet van worden afgeweken. Daarom kunnen geldverstrekkers de komende weken het ESIS-formulier al invoeren, ondanks het feit dat de Richtlijn Hypotheken nog niet is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Doelstelling van gestandaardiseerde informatie is dat consumenten eenvoudig aanbiedingen van diverse geldverstrekkers, uit binnen- én buitenland, met elkaar kunnen vergelijken.


Wat staat er in het ESIS-formulier?
Het formulier geeft informatie over:

 • Gegevens over kredietnemer, kredietgever en kredietbemiddelaar
 • Hoofdkenmerken van het krediet
 • Rentevoet en andere kosten
 • Frequentie en aantal betalingen
 • Bedrag van iedere afbetalingstermijn
 • Illustratieve aflossingstabel
 • Aanvullende verplichtingen
 • Vervroegde aflossing
 • Flexibele kenmerken
 • Overige rechten van de kredietnemer 
 • Klachten
 • Gevolgen niet naleven van de aan het krediet verbonden verplichtingenAanvullende informatie
 • Toezichthouder

Dit alles volgens het vaste format dat bij Europese wetgeving is voorgeschreven.
 

Wat verandert er voor uw dagelijkse praktijk door het ESIS-formulier?
In het ESIS-formulier moet een bindend aanbod vanuit de geldverstrekker worden gedaan. Tevens moet in het ESIS het jaarlijks kostenpercentage worden vermeld en hieronder vallen in de nieuwe Richtlijn Hypotheken ook de kosten van u als bemiddelaar. Deze twee factoren leiden ertoe dat de acceptatie van een hypotheek voortaan zal plaatsvinden voor het uitbrengen van de offerte met het ESIS-formulier.

Zoals het er nu naar uitziet gaan de meeste geldverstrekkers werken met een renteaanbod. Dit betekent dat u bijvoorbeeld:

 • Op 1 april aanstaande een hypotheek aanvraagt bij een geldverstrekker en een renteaanbod ontvangt met een stukkenlijst.
 • De klant moet dit renteaanbod binnen 3 weken accepteren en getekend retourneren aan de geldverstrekker.
 • U heeft samen met de klant doorgaans 12 weken de tijd om alle stukken te verzamelen en tot een positieve beoordeling te komen bij de geldverstrekker.
 • Na de positieve beoordeling ontvangt u de zgn. bankbindende offerte inclusief ESIS.
 • De klant heeft een wettelijke termijn van 14 dagen om de bankbindende offerte (inclusief ESIS) te accepteren en getekend retourneren aan de geldverstrekker. Let op! Na ondertekening van de bankbindende offerte vervalt een eventueel restant van de bedenktijd en is de overeenkomst definitief.
 • Stukken worden na ontvangst van de getekende bankbindende offerte inclusief ESIS verzonden aan de notaris voor aktepassering.


Mocht u vragen hebben over de invoering van de Richtlijn Hypotheken voor uw adviespraktijk, neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of middels het contactformulier.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl