Externe Compliance Officer

Voor veel ondernemingen is het niet realistisch om zelf een Compliance Officer in dienst te hebben. U heeft de mogelijkheid om de expertise van Ophrys op flexibele basis in te zetten. Wij zijn inzetbaar van één dagdeel per maand tot één of meerdere dagdelen per week.

“Waarom gebruik maken van een externe Compliance Officer?”
De AFM oordeelt in algemene zin positief over ondernemers die gebruik maken van externe ondersteuning om hiermee hun bedrijfsvoering te verbeteren en/of de kwaliteit van de dienstverlening in generieke zin. De AFM kan daarmee in voorkomende gevallen in positieve zin rekening houden bij de uitoefening van haar controletaken.

Andere redenen zijn:

  • Sparringpartner voor interne Compliance Officer
  • Structureren van werkzaamheden
  • Projectmatige inzet op compliancegebied
  • Maken van risicoanalyses
  • Praktische uitvoering van compliance werkzaamheden

Dit zijn enkele voorbeelden van de inzetbaarheid van een externe Compliance Officer. Ophrys beschikt voor deze activiteit over een Certified Compliance Professional (CCP) die invulling kan geven aan de compliance functie binnen uw onderneming.

Contact opnemen

“De kennis van Ophrys is in de huidige fase van de onderneming van cruciaal belang. Het ontzorgt ons en voorkomt risico’s. Ophrys is een integer bedrijf met kwalitatief goede medewerkers.”

Gaitrie Bechoe - Schreuder Verzekert in Rotterdam

Laatste tweet

Ophrys | Verhuisbericht - mailchi.mp/ophrys/ook-in-…

Laatste nieuws

De meerwaarde van dossieraudits
Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te m...

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl