Actieve provisietransparantie is een feit per 1 juli 2024

Per 1 juli aanstaande wordt in de BGfo artikel 86 aangepast. De tot dan geldende passieve provisietransparantie wordt vervangen door een verplichting tot actieve provisietransparantie in euro’s. Voortaan moet u als adviseur of bemiddelaar de klant actief informeren over de provisie die de aanbieder betaalt in ruil voor respectievelijk het advies of de bemiddeling.

In eerste instantie werd een overgangstermijn genoemd van twee jaar, maar volgens de minister heeft de sector niet zoveel tijd nodig om zich warm te lopen en wordt het vanaf 1 juli 2024 definitief ingevoerd.

De belangrijkste punten van de actieve provisietransparantie zijn:

  • Het geldt alleen bij het afsluiten van nieuwe particuliere schadeverzekeringen. Voor lopende polissen die afgesloten zijn voor 1 juli 2024 blijven de regels van passieve provisietransparantie gelden. Zakelijke schadeverzekeringen vallen niet onder deze nieuwe wetgeving. Hiervoor blijft wel de passieve provisietransparantie staan. Passieve provisietransparantie houdt in dat u de provisie die u ontvangt op verzoek van de klant kenbaar moet maken.
  • De informatie over de provisie die u ontvangt op de nieuwe polis moet zo vroeg als mogelijk worden gecommuniceerd aan de klant, maar in elk geval voordat de verzekering wordt afgesloten. De klant moet nog de mogelijkheid hebben om te vragen naar de dienstverlening die geboden wordt voor dit provisiebedrag.
  • Het provisiebedrag moet altijd in euro’s worden gecommuniceerd. Als het exacte provisiebedrag nog niet bekend is moet het bedrag dat u communiceert aan de klant zo dicht mogelijk bij de hoogte van de uiteindelijk te ontvangen provisie liggen. Als blijkt dat het werkelijke provisiebedrag uiteindelijk substantieel wijzigt nadat het gecommuniceerd is, dan moet dit afwijkende bedrag alsnog aan de klant gecommuniceerd worden.
  • De manier waarop u de hoogte van het provisiebedrag communiceert is vormvrij, maar moet wel reproduceerbaar zijn.

Heeft u vragen over actieve provisietransparantie of bent u op zoek naar ondersteuning en/of tools om de verplichtingen vanuit actieve provisietransparantie op een juiste manier te communiceren naar uw klanten? Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl