Nieuws

 • De meerwaarde van dossieraudits

  Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te motiveren waarom ze tot een bepaald advies zijn gekomen. Daarnaast zien we dat ook het klantprofiel vaak een onderbelicht onderdeel blijft in het adviestraject.

 • Voorkom fraude met een kopie identiteitsbewijs

  Als financieel dienstverlener heeft u nog steeds voor veel facetten van uw dienstverlening een kopie identiteitsbewijs nodig van uw klant. Denk bijvoorbeeld aan het bemiddelen bij een hypotheek of het aanvragen van een hypotheek. Daarentegen gaat de klant juist steeds bewuster om met het verstrekken van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Reden hiervan is dat er steeds vaker identiteitsfraude wordt gepleegd met persoonlijke gegevens.

 • AFM focust op Wwft beleid in marktmonitor

  Wellicht heeft u van de AFM alweer het verzoek ontvangen om de marktmonitor in te vullen. Heeft u deze nog niet ontvangen dan behoort u niet tot de eerste groep en ontvangt u de uitnodiging op 9 of 16 maart aanstaande. Een groot deel van de marktmonitor gaat over het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij geeft de AFM dat u een beleid moet hebben waarin de volgende onderwerpen terugkomen: cliëntacceptatie, risicoprofiel van uw klant en uw onderneming, klant review, melden van ongebruikelijke transacties en behandeling en vastlegging van integriteitsincidenten. Dit is het tweede jaar op rij dat de AFM hier vragen over stelt aan financieel dienstverleners. Dit om kantoren bewust te maken van de verplichtingen die ze hebben op gebied van de Wwft. Na de bewustwordingsfase zal de AFM hierop ook gaan controleren en handhaven. Het is dus belangrijk dat u dit, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, op een adequate wijze borgt binnen uw kantoor.

 • Houd grip op persoonsgegevens

  Privacybescherming is een continu proces. Onderstaand geven wij u een overzicht van diverse punten die u regelmatig moet toetsen om te beoordelen of uw kantoor (nog steeds) aan de belangrijkste AVG-verplichtingen voldoet. Zo weet u of, en zo ja waar, u in actie moet komen.

 • Een vergunning aanvragen of wijzigen

  Wie in Nederland financiële diensten of producten wil aanbieden, heeft hiervoor een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar het aanvragen of wijzigen van een vergunning vereist de nodige inspanning en een hele goede voorbereiding. Daarbij is met name belangrijk om te controleren of u voldoet aan de eisen voor wat betreft betrouwbaarheid en geschiktheid. Voorts is het bij een wijziging heel belangrijk om de consequenties voor uw huidige onderneming tijdens het wijzigingsverzoek goed in beeld te hebben.

 • Do en Don’ts van samenwerking met freelancers

  De hypotheekmarkt staat onder druk en daardoor zien we dat steeds meer kantoren op zoek zijn naar extra capaciteit. Echter gezien het verloop van deze hypotheekmarkt in het verleden gaan kantoren vooral op zoek naar flexibele capaciteit in de vorm van samenwerking met freelancers. Onderstaand geven wij een overzicht van de voorwaarden die de AFM stelt aan samenwerking met freelancers.

 • Schrappen kennistoets bij verhoging hypotheek en belang consument

  Eind vorig jaar schreef de minster van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat de verplichte kennis- en ervaringstoets verdwijnt als een hypotheek zonder tussenkomst van een adviseur wordt verhoogd. Doelstelling hiervan is dat hij hoopt dat aanbieders vaker rechtstreeks execution only aan gaan bieden en het financieren van verduurzamingsmaatregelen daardoor gemakkelijker mogelijk worden. Diverse marktpartijen vinden dit een zeer ongewenste ontwikkeling. Hieronder geven wij u onze visie.

 • Heeft u al een verwerkingsregister?

  Het oneindig bewaren van persoonsgegevens mag op grond van de Avg niet meer. Daarom is het heel belangrijk om een verwerkingsregister op te stellen. Uit onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens is gebleken dat veel ondernemingen nog niet beschikken over zo’n register. Onderstaand informeren wij u over de nut en de noodzaak van een verwerkingsregister.

 • Dit is er per 1-1-2020 verandert in de Wet arbeidsmarkt in balans

  De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kan gezien worden als een belangrijke aanvulling op de Wet werk en zekerheid. In de afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband. Omdat de regering dit een onwenselijke ontwikkeling vindt is de Wab geïntroduceerd. De nieuwe regels maken het voor u als werkgever aantrekkelijker om personeel in vaste dienst te nemen. Hieronder in het kort de wijzigingen.

 • Logging van uw systemen niet verplicht, wel verstandig.

  Binnen Ophrys krijgen we vaak de vraag wat het nut en de noodzaak is van het loggen van gebeurtenissen in uw systemen. Zeker binnen kleinere kantoren of eenmanskantoren wordt het nut hiervan vaak niet gezien, omdat er toch maar één of enkele personen werken op de systemen van het kantoor. Graag leggen wij u uit waarom het toch belangrijk is om gebeurtenissen in uw systemen te loggen.

Meer nieuws

Laatste tweet

Ophrys | Fijne feestdagen - mailchi.mp/ophrys/ook-in-…

Laatste nieuws

De meerwaarde van dossieraudits
Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te m...

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl