Nieuws

 • Actieve provisietransparantie is een feit per 1 juli 2024

  Per 1 juli aanstaande wordt in de BGfo artikel 86 aangepast. De tot dan geldende passieve provisietransparantie wordt vervangen door een verplichting tot actieve provisietransparantie in euro’s. Voortaan moet u als adviseur of bemiddelaar de klant actief informeren over de provisie die de aanbieder betaalt in ruil voor respectievelijk het advies of de bemiddeling.

 • Rechtsvorm wijzigen? Let op uw vergunning

  Het eerste kwartaal is traditioneel een moment dat veel ondernemers samen met hun boekhouder/accountant bekijken of het wijzigen van de rechtsvorm fiscaal interessante mogelijkheden biedt. Kijk echter goed naar de consequenties en mogelijkheden voor uw onderneming.

 • Compliance is meer dan het naleven van regels alleen

  Compliant zijn is meer dan het naleven van regels. Het is bijvoorbeeld ook het centraal stellen van het belang van de klant. De compliance officer van nu: Is een sparringpartner op strategisch niveau; Waarborgt binnen de onderneming de juiste randvoorwaarden voor een kwalitatieve dienstverlening aan de klanten; Begeleidt werknemers bij het oplossen van spanningsvelden tussen theorie en praktijk. Voor veel ondernemingen is het, gezien de omvang van de onderneming, echter niet weggelegd om een eigen compliance officer aan te stellen. Dan is externe ondersteuning wellicht een passende oplossing.

 • Introductie vergelijkingskaart uitgesteld

  Per 1 januari aanstaande zou het standaard DVD vervangen worden door de Vergelijkingskaart. De reden van het uitstel is dat de invulling van de Vergelijkingskaart wordt vastgelegd in de Nrgfo (Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen). De consultatie daarvan is op 9 november jl. gesloten. Om de AFM voldoende tijd te geven om de ontvangen reacties goed te kunnen beoordelen en verwerken, heeft het Ministerie van Financiën besloten om de introductie uit te stellen. Op dit moment wordt door de AFM gesproken over een verwachte introductie per 1 april aanstaande.

 • DVD wordt vergelijkingskaart

  Het Ministerie van Financiën heeft onlangs een besluit ter consultatie voorgelegd. Het voornemen is dat het huidige DVD begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart. Hieronder leest u het hoe en waarom.

 • Consultatie gewijzigde beleidsregel geschiktheid

  Tot 15 september aanstaande kan eenieder nog reageren op de voorgestelde wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid. Welke wijzigingen zijn voor u als financieel dienstverlener van toepassing?

 • Sectorbrief over acceptatiebeleid hypotheken

  Wellicht heeft u de afgelopen maand al gemerkt dat de geldverstrekkers strakker in de acceptatiecriteria zitten. Dat heeft alles te maken met deze sectorbrief. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat het acceptatiebeleid bij geldverstrekkers voor acceptanten een dusdanige ruimte laat voor eigen interpretatie dat er een verhoogd risico op overkreditering ontstaat. Zo worden vaak termen gebruikt als ‘moet structureel betaalbaar zijn’ of ‘moet bestendig zijn’. Betaalbaar en bestendig zijn open formuleringen die vooral bij maatwerkhypotheken worden gebruikt en die voor acceptant moeilijk concreet te maken zijn.

 • De meerwaarde van dossieraudits

  Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te motiveren waarom ze tot een bepaald advies zijn gekomen. Daarnaast zien we dat ook het klantprofiel vaak een onderbelicht onderdeel blijft in het adviestraject.

 • Voorkom fraude met een kopie identiteitsbewijs

  Als financieel dienstverlener heeft u nog steeds voor veel facetten van uw dienstverlening een kopie identiteitsbewijs nodig van uw klant. Denk bijvoorbeeld aan het bemiddelen bij een hypotheek of het aanvragen van een hypotheek. Daarentegen gaat de klant juist steeds bewuster om met het verstrekken van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Reden hiervan is dat er steeds vaker identiteitsfraude wordt gepleegd met persoonlijke gegevens.

 • AFM focust op Wwft beleid in marktmonitor

  Wellicht heeft u van de AFM alweer het verzoek ontvangen om de marktmonitor in te vullen. Heeft u deze nog niet ontvangen dan behoort u niet tot de eerste groep en ontvangt u de uitnodiging op 9 of 16 maart aanstaande. Een groot deel van de marktmonitor gaat over het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij geeft de AFM dat u een beleid moet hebben waarin de volgende onderwerpen terugkomen: cliëntacceptatie, risicoprofiel van uw klant en uw onderneming, klant review, melden van ongebruikelijke transacties en behandeling en vastlegging van integriteitsincidenten. Dit is het tweede jaar op rij dat de AFM hier vragen over stelt aan financieel dienstverleners. Dit om kantoren bewust te maken van de verplichtingen die ze hebben op gebied van de Wwft. Na de bewustwordingsfase zal de AFM hierop ook gaan controleren en handhaven. Het is dus belangrijk dat u dit, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, op een adequate wijze borgt binnen uw kantoor.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Actieve provisietransparantie is een feit per 1 juli 2024
Per 1 juli aanstaande wordt in de BGfo artikel 86 aangepast. De tot dan geldende passieve provisietransparantie wordt vervangen door een verplichting tot actieve provisietranspa...

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl