Nieuws

 • Schrappen kennistoets bij verhoging hypotheek en belang consument

  Eind vorig jaar schreef de minster van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat de verplichte kennis- en ervaringstoets verdwijnt als een hypotheek zonder tussenkomst van een adviseur wordt verhoogd. Doelstelling hiervan is dat hij hoopt dat aanbieders vaker rechtstreeks execution only aan gaan bieden en het financieren van verduurzamingsmaatregelen daardoor gemakkelijker mogelijk worden. Diverse marktpartijen vinden dit een zeer ongewenste ontwikkeling. Hieronder geven wij u onze visie.

 • Heeft u al een verwerkingsregister?

  Het oneindig bewaren van persoonsgegevens mag op grond van de Avg niet meer. Daarom is het heel belangrijk om een verwerkingsregister op te stellen. Uit onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens is gebleken dat veel ondernemingen nog niet beschikken over zo’n register. Onderstaand informeren wij u over de nut en de noodzaak van een verwerkingsregister.

 • Dit is er per 1-1-2020 verandert in de Wet arbeidsmarkt in balans

  De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kan gezien worden als een belangrijke aanvulling op de Wet werk en zekerheid. In de afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband. Omdat de regering dit een onwenselijke ontwikkeling vindt is de Wab geïntroduceerd. De nieuwe regels maken het voor u als werkgever aantrekkelijker om personeel in vaste dienst te nemen. Hieronder in het kort de wijzigingen.

 • Logging van uw systemen niet verplicht, wel verstandig.

  Binnen Ophrys krijgen we vaak de vraag wat het nut en de noodzaak is van het loggen van gebeurtenissen in uw systemen. Zeker binnen kleinere kantoren of eenmanskantoren wordt het nut hiervan vaak niet gezien, omdat er toch maar één of enkele personen werken op de systemen van het kantoor. Graag leggen wij u uit waarom het toch belangrijk is om gebeurtenissen in uw systemen te loggen.

 • Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument. Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen?

  In de dagelijkse praktijk merken we dat kantoren heel wisselend met deze documenten omgaan: Er zijn kantoren die alleen een standaard DVD gebruiken en geen Dienstenwijzer. Er zijn kantoren die het standaard DVD integreren in een eigen Dienstenwijzer. Er zijn kantoren die het standaard DVD gebruiken en daarnaast nog een gecombineerd document van Dienstenwijzer en Dienstverleningdocument zoals dat tot 2013 veel werd gebruikt. Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen als financieel dienstverlener?

 • IDD Advies en bemiddeling

  1 oktober jl. is de IDD, oftewel de Europese richtlijn verzekeringsdistributie, in werking getreden. Graag willen we, zo’n drie maanden na invoering van deze wetgeving, met u doornemen of u voldoet aan de nieuwe spelregels op gebied van advies en bemiddeling. Reden hiervan is dat wij in de praktijk merken dat met name de regeling rondom vakbekwaamheid van leidinggevenden erg onbekend is.

 • Wanneer moet ik een functionaris gegevensbescherming aanstellen?

  Vaak krijgen we de vraag; Moet ik als financieel dienstverlener een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen? In principe moet iedere organisatie die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, en waarvan dit een kernactiviteit is, een FG aanstellen. Maar wanneer is een verwerking nu grootschalig?

 • De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) deel 1

  De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) is een Europese richtlijn en bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk bijvoorbeeld aan normen op gebied van transparantie en het productontwikkelingsproces. Marktpartijen moeten per 1 oktober 2018 aan de nieuwe regelgeving voldoen. Deze nieuwe wetgeving schrijft onder andere voor dat aanbieders van schadeverzekeringen een standaarddocument voor schadeverzekeringen moeten opstellen; het Insurance Product Information Document (IPID). Onderstaand geven wij u meer informatie over het IPID of zoals het in Nederland ook wordt genoemd, de Verzekeringskaart.

 • Wat betekent de herziene Wwft voor u in de praktijk?

  Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden en daarmee is ook de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze richtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wwft die ook voor u als financieel dienstverlener gevolgen heeft. Onderstaand leest u of deze wetgeving ook voor u van toepassing is en wat dit betekent voor u in de dagelijkse praktijk.

 • PE Adviseur Consumptief krediet; hoe zit het nu?

  De afgelopen tijd is er de nodige onduidelijkheid geweest over het wel of niet moeten afleggen van het PE examen Adviseur Consumptief krediet. Hoe zit het nu precies?

Meer nieuws

Laatste tweet

Nieuwsberichten Ophrys | Kennis en Kwaliteit - mailchi.mp/ophrys/d0go1fx…

Laatste nieuws

Schrappen kennistoets bij verhoging hypotheek en belang consument
Eind vorig jaar schreef de minster van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat de verplichte kennis- en ervaringstoets verdwijnt als een hypotheek zonder tussenk...

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens 

| Ophrys | De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl