Nieuws

 • Logging van uw systemen niet verplicht, wel verstandig.

  Binnen Ophrys krijgen we vaak de vraag wat het nut en de noodzaak is van het loggen van gebeurtenissen in uw systemen. Zeker binnen kleinere kantoren of eenmanskantoren wordt het nut hiervan vaak niet gezien, omdat er toch maar één of enkele personen werken op de systemen van het kantoor. Graag leggen wij u uit waarom het toch belangrijk is om gebeurtenissen in uw systemen te loggen.

 • Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument. Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen?

  In de dagelijkse praktijk merken we dat kantoren heel wisselend met deze documenten omgaan: Er zijn kantoren die alleen een standaard DVD gebruiken en geen Dienstenwijzer. Er zijn kantoren die het standaard DVD integreren in een eigen Dienstenwijzer. Er zijn kantoren die het standaard DVD gebruiken en daarnaast nog een gecombineerd document van Dienstenwijzer en Dienstverleningdocument zoals dat tot 2013 veel werd gebruikt. Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen als financieel dienstverlener?

 • IDD Advies en bemiddeling

  1 oktober jl. is de IDD, oftewel de Europese richtlijn verzekeringsdistributie, in werking getreden. Graag willen we, zo’n drie maanden na invoering van deze wetgeving, met u doornemen of u voldoet aan de nieuwe spelregels op gebied van advies en bemiddeling. Reden hiervan is dat wij in de praktijk merken dat met name de regeling rondom vakbekwaamheid van leidinggevenden erg onbekend is.

 • Wanneer moet ik een functionaris gegevensbescherming aanstellen?

  Vaak krijgen we de vraag; Moet ik als financieel dienstverlener een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen? In principe moet iedere organisatie die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, en waarvan dit een kernactiviteit is, een FG aanstellen. Maar wanneer is een verwerking nu grootschalig?

 • De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) deel 1

  De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) is een Europese richtlijn en bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk bijvoorbeeld aan normen op gebied van transparantie en het productontwikkelingsproces. Marktpartijen moeten per 1 oktober 2018 aan de nieuwe regelgeving voldoen. Deze nieuwe wetgeving schrijft onder andere voor dat aanbieders van schadeverzekeringen een standaarddocument voor schadeverzekeringen moeten opstellen; het Insurance Product Information Document (IPID). Onderstaand geven wij u meer informatie over het IPID of zoals het in Nederland ook wordt genoemd, de Verzekeringskaart.

 • Wat betekent de herziene Wwft voor u in de praktijk?

  Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden en daarmee is ook de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze richtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wwft die ook voor u als financieel dienstverlener gevolgen heeft. Onderstaand leest u of deze wetgeving ook voor u van toepassing is en wat dit betekent voor u in de dagelijkse praktijk.

 • PE Adviseur Consumptief krediet; hoe zit het nu?

  De afgelopen tijd is er de nodige onduidelijkheid geweest over het wel of niet moeten afleggen van het PE examen Adviseur Consumptief krediet. Hoe zit het nu precies?

 • Avg : Wat mag u wel en niet vastleggen als werkgever

  Op 25 mei jl. heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. We krijgen naast vragen over wat vastgelegd mag worden van uw klanten ook veel vragen over wat er vastgelegd mag worden van uw medewerkers en dan met name als het gaat om medische informatie. Onderstaand is op basis van informatie van de AP puntsgewijs weergegeven wat u mag vragen en bewaren.

 • Het is weer tijd voor de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2018

  U heeft afgelopen week de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse Marktmonitor. De eerste groep kan op 6 april aanstaande starten met het invullen van de Marktmonitor. Ten opzichte van het afgelopen jaar is er meer aandacht voor online dienstverlening en de borging van informatiebeveiliging van klantgegevens.

 • Verantwoordingsplicht vanuit de AVG

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. De nieuwe regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Meer nieuws

Laatste tweet

Logging van uw systemen niet verplicht, wel verstandig. - Ophrys - Nieuwsbericht ophrys.nl/nieuws/367/log… #ophrys

Laatste nieuws

Logging van uw systemen niet verplicht, wel verstandig.
Binnen Ophrys krijgen we vaak de vraag wat het nut en de noodzaak is van het loggen van gebeurtenissen in uw systemen. Zeker binnen kleinere kantoren of eenmanskantoren wordt he...

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens 

| Ophrys | De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl