Nieuws

 • Rechtsvorm wijzigen? Let op uw vergunning

  Het einde van het jaar nadert en dat is traditioneel een moment dat veel ondernemers samen met hun boekhouder/accountant bekijken of het wijzigen van de rechtsvorm fiscaal interessante mogelijkheden biedt. Kijk echter goed naar de consequenties en mogelijkheden voor uw onderneming.

 • Introductie vergelijkingskaart uitgesteld

  Per 1 januari aanstaande zou het standaard DVD vervangen worden door de Vergelijkingskaart. De reden van het uitstel is dat de invulling van de Vergelijkingskaart wordt vastgelegd in de Nrgfo (Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen). De consultatie daarvan is op 9 november jl. gesloten. Om de AFM voldoende tijd te geven om de ontvangen reacties goed te kunnen beoordelen en verwerken, heeft het Ministerie van Financiën besloten om de introductie uit te stellen. Op dit moment wordt door de AFM gesproken over een verwachte introductie per 1 april aanstaande.

 • DVD wordt vergelijkingskaart

  Het Ministerie van Financiën heeft onlangs een besluit ter consultatie voorgelegd. Het voornemen is dat het huidige DVD begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart. Hieronder leest u het hoe en waarom.

 • Consultatie gewijzigde beleidsregel geschiktheid

  Tot 15 september aanstaande kan eenieder nog reageren op de voorgestelde wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid. Welke wijzigingen zijn voor u als financieel dienstverlener van toepassing?

 • Sectorbrief over acceptatiebeleid hypotheken

  Wellicht heeft u de afgelopen maand al gemerkt dat de geldverstrekkers strakker in de acceptatiecriteria zitten. Dat heeft alles te maken met deze sectorbrief. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat het acceptatiebeleid bij geldverstrekkers voor acceptanten een dusdanige ruimte laat voor eigen interpretatie dat er een verhoogd risico op overkreditering ontstaat. Zo worden vaak termen gebruikt als ‘moet structureel betaalbaar zijn’ of ‘moet bestendig zijn’. Betaalbaar en bestendig zijn open formuleringen die vooral bij maatwerkhypotheken worden gebruikt en die voor acceptant moeilijk concreet te maken zijn.

 • De meerwaarde van dossieraudits

  Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te motiveren waarom ze tot een bepaald advies zijn gekomen. Daarnaast zien we dat ook het klantprofiel vaak een onderbelicht onderdeel blijft in het adviestraject.

 • Voorkom fraude met een kopie identiteitsbewijs

  Als financieel dienstverlener heeft u nog steeds voor veel facetten van uw dienstverlening een kopie identiteitsbewijs nodig van uw klant. Denk bijvoorbeeld aan het bemiddelen bij een hypotheek of het aanvragen van een hypotheek. Daarentegen gaat de klant juist steeds bewuster om met het verstrekken van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Reden hiervan is dat er steeds vaker identiteitsfraude wordt gepleegd met persoonlijke gegevens.

 • AFM focust op Wwft beleid in marktmonitor

  Wellicht heeft u van de AFM alweer het verzoek ontvangen om de marktmonitor in te vullen. Heeft u deze nog niet ontvangen dan behoort u niet tot de eerste groep en ontvangt u de uitnodiging op 9 of 16 maart aanstaande. Een groot deel van de marktmonitor gaat over het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij geeft de AFM dat u een beleid moet hebben waarin de volgende onderwerpen terugkomen: cliëntacceptatie, risicoprofiel van uw klant en uw onderneming, klant review, melden van ongebruikelijke transacties en behandeling en vastlegging van integriteitsincidenten. Dit is het tweede jaar op rij dat de AFM hier vragen over stelt aan financieel dienstverleners. Dit om kantoren bewust te maken van de verplichtingen die ze hebben op gebied van de Wwft. Na de bewustwordingsfase zal de AFM hierop ook gaan controleren en handhaven. Het is dus belangrijk dat u dit, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, op een adequate wijze borgt binnen uw kantoor.

 • Houd grip op persoonsgegevens

  Privacybescherming is een continu proces. Onderstaand geven wij u een overzicht van diverse punten die u regelmatig moet toetsen om te beoordelen of uw kantoor (nog steeds) aan de belangrijkste AVG-verplichtingen voldoet. Zo weet u of, en zo ja waar, u in actie moet komen.

 • Een vergunning aanvragen of wijzigen

  Wie in Nederland financiële diensten of producten wil aanbieden, heeft hiervoor een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar het aanvragen of wijzigen van een vergunning vereist de nodige inspanning en een hele goede voorbereiding. Daarbij is met name belangrijk om te controleren of u voldoet aan de eisen voor wat betreft betrouwbaarheid en geschiktheid. Voorts is het bij een wijziging heel belangrijk om de consequenties voor uw huidige onderneming tijdens het wijzigingsverzoek goed in beeld te hebben.

Meer nieuws

Laatste nieuws

Rechtsvorm wijzigen? Let op uw vergunning
Het einde van het jaar nadert en dat is traditioneel een moment dat veel ondernemers samen met hun boekhouder/accountant bekijken of het wijzigen van de rechtsvorm fiscaal inter...

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl