De meerwaarde van dossieraudits

Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te motiveren waarom ze tot een bepaald advies zijn gekomen. Daarnaast zien we dat ook het klantprofiel vaak een onderbelicht onderdeel blijft in het adviestraject.

Waarom een dossieraudit laten uitvoeren?
Er zijn diverse redenen waarom een dossieraudit voor uw kantoor een meerwaarde kan zijn:

  • U krijgt iedere keer een soort spiegel voorgehouden van uw werkwijze of de werkwijze van uw adviseurs. Daarmee creëert u aandacht voor kwaliteit en verbetering.
  • U krijgt inzicht in kwaliteit van advisering door uw adviseurs en kunt dit goed onderbouwd meenemen in een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek. 
  • Bij verkoop van een assurantieportefeuille is de kwaliteit van adviesdossiers van complexe producten steeds vaker een issue. Reden hiervan is dat de kopende partij de zorgplicht overneemt. In de praktijk hebben wij bij enkele overnames hier al de nodige discussie over zien ontstaan en zelfs zien leiden tot een lagere verkoopprijs van de portefeuille.
  • Voldoen aan wet- en regelgeving. Hoewel dit geen doel op zich moet zijn, maar meer vanuit het oogpunt dat u professioneel bezig wilt zijn met uw vak.

De dossieraudit zelf
U kunt alle stukken van een adviesdossier uploaden in een beveiligde omgeving. Wij stellen vervolgens een overzichtelijke en gedetailleerde rapportage op van onze bevindingen. Deze rapportage geeft u de benodigde handvatten om de kwaliteit van uw adviesdossiers verder te verbeteren.
Na de dossieraudit zullen deze gegevens door ons nog drie maanden worden bewaard, voor het geval dat u of de adviseur nog aanvullende vragen heeft over de door ons opgestelde rapportage.

De kosten
De kosten van een dossieraudit bedragen € 360,- en u kunt een dossieraudit hier aanvragen.

Heeft u nog vragen, neem dan voor meer informatie contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl