DVD wordt vergelijkingskaart

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs een besluit ter consultatie voorgelegd. Het voornemen is dat het huidige DVD begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart. Hieronder leest u het hoe en waarom.

In de praktijk merken we allemaal dat het huidige DVD niet of nauwelijks wordt gelezen door de consument. Daarom is door het Ministerie van Financiën in 2020 opdracht gegeven om een uitgebreid onderzoek te doen naar hoe het anders kan. De doelstelling was om tot een duidelijker document te komen dat consumenten meer motiveert om dienstverleners te vergelijken. Uitkomst van het onderzoek is de vergelijkingskaart en de verwachting is dat deze beter gebruikt gaat worden door de consument om financieel dienstverleners te vergelijken.

De doelstelling is dat het DVD begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart. Er zal dan een overgangstermijn van een half jaar zijn waarin het DVD en de vergelijkingskaart naast elkaar gebruikt mogen worden. De AFM zal evenals voor het DVD een applicatie beschikbaar stellen om de vergelijkingskaarten op te kunnen stellen.

In de vergelijkingskaart zal ook informatie terugkomen of er op onafhankelijke of afhankelijke basis wordt adviseert door de financieel dienstverlener. Het gaat er daarbij om dat in de beoordeling een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten wordt meegenomen, die voldoende divers zijn wat betreft type en aanbieder. Het criterium onafhankelijk advies kan worden vergeleken met wat we nu kennen als objectief advies in het DVD.

Uiteraard kan Ophrys u te zijner tijd ondersteunen met het opmaken van de nieuwe vergelijkingskaarten.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl