Regels kredietverstrekking mobiele telefoon treden in werking

In april 2016 heeft de AFM bepaald dat telefoons op afbetaling worden gezien als kredieten waarop toezicht wordt gehouden. De overgangstermijnen lopen af op 1 januari en 1 mei 2017. Daardoor worden de regels vanaf 1 januari 2017 ook meer zichtbaar. Onderstaand een overzicht aan welke regels telecomaanbieders zich voortaan moeten houden en wat dit betekent voor de consument.


Regels voor reclames vanaf 1 januari 2017
De klant moet door de telecomaanbieder duidelijk worden geïnformeerd over het telefoonkrediet en de kosten. Vanaf 1 januari 2017 moeten de kosten voor het krediet apart vermeld worden in de uitingen van de telecomaanbieder zoals in reclames en op websites. De prijzen van mobiele telefoons worden hierdoor beter vergelijkbaar. Naast de splitsing van de kosten moeten er in reclame-uitingen kredietwaarschuwingen en krediettabellen worden opgenomen. Deze krediettabellen zijn van gelijke strekking als de tabellen die we reeds kennen van consumptief krediet. De krediettabel maakt onder meer inzichtelijk wat de kosten voor een krediet zijn, wat de looptijd is en wat de klant in totaal moet betalen. Daarnaast maakt de krediettabel het mogelijk verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Leentoets vanaf 1 mei 2017
Bij mobiele telefoons met een afbetaling van minder dan €250 wordt de consument alleen gevraagd of deze beseft dat hij een lening aangaat en gevraagd of hij de kosten voor aflossing, en eventuele rente die de aanbieder van het telefoonkrediet moet vermelden, kan betalen. Is het krediet meer dan €250 dan moet de aanbieder vaststellen of de consument dit bedrag verantwoord kan lenen zonder in financiële problemen te komen. De aanbieder van het krediet zal de consument daarom moeten vragen naar zijn inkomen en woonlasten. Op basis van deze gegevens en de BKR-gegevens wordt met een inkomens- en lastentoets vastgesteld of de consument voldoende geld overhoudt om van te leven. De bedragen van deze toets worden objectief vastgesteld door NIBUD.

Telefoonkredieten worden geregistreerd bij het BKR vanaf 1 mei 2017
Alle kredieten welke na 1 mei 2017 worden gesloten voor mobiele telefoons vanaf €250 en betalingsachterstanden op deze kredieten worden voortaan geregistreerd bij het BKR. Dit betekent dat het kopen van een telefoon op afbetaling voortaan invloed heeft op de financieringsruimte van de consument. Concreet betekent dit ook dat dit invloed heeft op de maximaal te verkrijgen hypotheek.

Is het mogelijk om meerdere telefoonkredieten af te sluiten?
Het is inderdaad mogelijk om meerdere telefoonkredieten af te sluiten, maar alleen als uit de inkomens- en lastentoets blijkt dat dit verantwoord is. In deze toets wordt rekening gehouden met eerder afgesloten telefoonkredieten en andere leningen. Daarmee is het dus mogelijk voor ouders om telefoonkredieten op eigen naam af te sluiten voor minderjarige kinderen. Feit blijft wel dat al deze telefoonkredieten invloed hebben op de financieringsruimte van de ouders en de eventuele maximaal te verkrijgen hypotheek.

Koppelverkoop is toegestaan
Er is sprake van koppelverkoop als een klant bij de koop van een mobiele telefoon op afbetaling ook verplicht een abonnement moet afsluiten. Is dit het geval dan is het niet toegestaan rente of andere kosten in rekening te brengen voor het telefoonkrediet. In de krediettabellen moet dan duidelijk een rentepercentage van 0% worden getoond. Als er geen sprake is van koppelverkoop mogen er wel rente en kosten in rekening worden gebracht. Deze rente en kosten zijn wettelijk gemaximeerd. De maximale rente bedraagt de wettelijke rente verhoogd met 12%.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, of wilt u meer weten over invulling van Wft Compliance binnen uw onderneming, neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl