IDD Advies en bemiddeling

1 oktober jl. is de IDD, oftewel de Europese richtlijn verzekeringsdistributie, in werking getreden. Graag willen we, zo’n drie maanden na invoering van deze wetgeving, met u doornemen of u voldoet aan de nieuwe spelregels op gebied van advies en bemiddeling. Reden hiervan is dat wij in de praktijk merken dat met name de regeling rondom vakbekwaamheid van leidinggevenden erg onbekend is.


Binnen het onderdeel Advies en bemiddeling benoemt de AFM drie onderdelen:

  • Vakbekwaamheid van leidinggevenden
  • Wensen en behoeften
  • Definitie van bemiddelen

Vakbekwaamheid van leidinggevenden
Met de invoering van de IDD komt voor feitelijk leidinggevenden op gebied van schadeverzekeringen ook de vereiste dat ze opgedane kennis actueel moeten houden. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen leidinggevenden die adviseren en leidinggevenden die niet adviseren. Leidinggevenden die zelf niet adviseren of gediplomeerd zijn op gebied van schadeverzekeringen moeten op dit gebied aantoonbaar over actuele kennis beschikken. In de Bgfo is hierover opgenomen dat men aantoonbaar minimaal 15 studieuren per jaar hieraan besteed.

Voor leidinggevenden die adviseren en dus al moeten voldoen aan de diplomaplicht verandert er niets. Deze moeten vanuit hun adviesfunctie al gediplomeerd zijn en deze kennis ook actueel houden.

Een soortgelijke regel voor leidinggevenden is eerder in 2016 ook al ingevoerd bij de Europese Hypothekenrichtlijn op gebied van hypotheken.

Wensen en behoeften
Als financieel dienstverlener gaat u natuurlijk altijd uit van de wensen en behoeften van de klant, zodat u hier uw advies voor bepaalde verzekeringsproducten of verzekeringsdekkingen op af kunt stemmen. De wensen en behoeften van de klant stelt u vast op basis van de informatie die u heeft verkregen van de klant. U mag daarbij ook uitgaan van hetgeen de klant u vertelt en u hoeft niet actief aanvullende vragen te stellen en u heeft ook geen onderzoeksplicht.  

Het advies dat je de klant geeft moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. Voor u als financieel dienstverlener zal dit in de reguliere adviessituaties dan ook geen noemenswaardige impact hebben. Dat komt omdat u ook in het verleden al gewend was om de klant pas over producten te informeren en te adviseren na een inventarisatie van zijn wensen en behoeften. Deze regel richt zich vooral op de vergelijkingssites en directe aanbieders van schadeverzekeringen. Partijen die execution-only schadeverzekeringen aanbieden en waar in het verleden dus niet geïnventariseerd werd of een product aansloot bij de wensen en behoeften van de klant. Daardoor kon het gebeuren dat een klant een verzekering afsloot die niet bij zijn wensen en behoeften past. Door invoering van deze vereiste moet dit in de toekomst voorkomen worden.

Definitie bemiddelen
In de IDD is de huidige visie van de AFM over de definitie van bemiddelen in een online omgeving geformaliseerd. Ook dit heeft voor u als financieel dienstverlener verder geen impact.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

 

Nieuwsoverzicht

Deel dit bericht

Contactgegevens 

| Ophrys | De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl